amber-logo

Izveštaj pokrenutih Amber Alert-a za 2021. (SAD)

Od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. oglasila su se 254 AMBER upozorenja u SAD, povodom života 320 dece. Od 254 Amber Alerta, 252 slučaja su rezultirala su uspešnim lociranjem deteta. Od 1. marta 2022, kada je finalizovana statistika za ovaj izveštaj, dva deteta se i dalje vode kao nestala, dok je dvoje dece u međuvremenu pronađeno mrtvo.

Demografski podaci nestale dece

Češće žrtve nestanaka bile su devojčice, 55% (njih 155) , u poređenju sa dečacima koji su predstavljali 45 odsto nestalih. (njih 128). Deca mlađa od 5 godina predstavljala su 55 procenata (njih 157) od ukupnog broja nestale dece. Među nestalima, bilo je 113 dece pripadnika afro-američke populacije, i 102 dece koji su bili belci. Ostala nestala deca bila su pripadnici drugih etničkih grupa.

Demografski podaci otmičara

U 2021. godini identifikovana su 244 otmičara koji su umešani u 231 slučaj Amber Alert-a. Većina otmičara bili su muškarci , 61% (njih 150), a 33 odsto (njih 81) otmičara bilo je ženskog pola.

Svaki slučaj može uključivati više otmičara; Više otmičara uključenih u slučaj Amber Alert-a može imati drugačije odnose sa otetim detetom. Na primer, majka koja otme svoje dete može da koristi svog momka kao saučesnika, pa se u izveštajima i on navodi kao otmičar.

Tokom 2021. 78 otmica izvršili su očevi, 52 majke, a 44 otmice su izvršili ljudi koji nisu bili ni u kakvoj relaciji sa detetom. Ostatak otmica izvršili su drugi, poput kućnog prijatelja, novog partnera majke ili oca ili bake.

Šta je motivisalo otmicu?

Motivacija za otmicubroj Amber Alerta
Borba za starateljstvo69
Porodično nasilje61
Krađa automobila31
Nepoznato20
Problemi sa mentalnim zdravljem11
Onlajn mamljenje10
Motivisanost seksom6
Kriminal4
Pod uticajem supstanci3
Trgovina ljudima2
Krađa beba2
Razbojništvo1
Krijumčarenje ljudi1

Vreme između prijavljenog nestanaka i aktivacije Amber Alerta

Informacija o vremenu od kada je nestanak deteta prijavljen policiji i aktivacije Amber Alert-a bila je dostupna u 215 slučajeva.

U 52 slučaja alarm se oglasio u periodu između 1 i 3 sata od nestanka deteta. U 83 slučaja alarm se oglasio do 6 sati od nestanka. U 34 slučaja trebalo je da prođe 12 sati od nestanka kako bi se oglasio Amber.

63 dece je pronađeno u periodu između 6 i 12 sati od nestanka, 51 dete je kući vraćeno u roku od 3 sata a 41 dete je spašeno za 12 do 21 sata od nestanka. Bilo je 24 slučaja koji su rešeni za manje od tri sata, i 18 za koje je trebalo više od 48 sati.

Lokacija prilikom nestanka

Najviše dece tokom 2021. godine je oteto iz svog doma – 49%, u 17% slučajeva dete je oteto iz automobila, a pod druga mesta gde su se otmice odigrale spadaju i ulica (5%), medicinska ustanova (3%), škola (2%), parkovi (2%), šoping centri (3%) i druge.

Informacije o vozilu korišćenom prilikom otmice

Amber Alert slučajevi često uključuju vozilo, iako informacije o vozilu nisu potrebne da bi se Amber
Alert pokrenuo. Kada je to prikladno, organi za sprovođenje zakona će ove informacije uključiti u obaveštenje koje će pustiti javnosti. U nekim slučajevima, dostupni su nepotpuni opisi vozila, kao što su marka, model ili boja, u drugim, dostupne su potpune informacije uključujući boju, model, marku i broj registarskih tablica.

Tokom 2021. 165 otmica uključivalo je broj registarskih tablica i detaljan opis vozila, 27 otmica je u obaveštenju za javnost imalo nepotpun opis vozila, a 32 otmice nisu izvršene korišćenjem vozila.

Razlozi brzog i uspešnog pronalaženja nestale dece

Razlog uspešnog povratka detetaBroj slučajevaBroj dece
Vozilo otmičara je prepoznala i presrela policija1821
Policija je dobila dojavu od građana810
Građanin je znao boravište otmičara89
Policija/Građanin je prepoznao/la otmičara ili dete88
Otmičar je čuo Amber Alert i pustio dete78
Građanin je ubedio otmičara da oslobodi dete i preda se22

Poređenje sa prošlom statistikom

2017.2018.2019.2020.2021.
broj Amber Alerta195161145200254
broj dece263203180260320

izvor: https://amberalert.ojp.gov/statistics

Podnaslovi

Da ne bude kasno.

#uticem #amberalertsrbija​

Izradu ovog veb sajta podržao je američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ. Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Fondacije Tijana Jurić i ne predstavlja nužno stavove USAID-a,Vlade SAD-a ili BOŠ-a.

amber-logotipi
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem email adrese [email protected]