amber-logo

Kriterijumi za pokretanje alarma

Svaka država ima slobodu da uvede svoje kriterijume, u odnosu na potrebe koje proizilaze iz sopstvene prakse. Ovo su najčešći kriterijumi država u Evropi:

Ukoliko je u pitanju dete koje je pobeglo od kuće, mehanizam se ne aktivira, osim u specifičnim okolnostima, i to obično kada dete ima manje od 13 godina, dakle, da dete nije u tinejdžerskom periodu.

Ko je nadležan za aktiviranje Amber alerta?

Ključna uloga bila bi uloga policije. Kako se pitanje kapaciteta, finansijskih i ljudskih resursa opravdano nameće, treba napomenuti da na primer, belgijska policija ima pomoć nevladinog sektora, kao i posebnih timova koji se mobilišu za ove potrebe. Neophodno je da bude jasno i precizno definisana uloga svakoga ko ima učešća u funkcionisanju ovog sistema, kako ne bi bilo prostora za prebacivanje nadležnosti, neracionalnu upotrebu vremena za pronalazak deteta i smanjivanje efikasnosti.

Koliko dugo traje Amber alert?

Vremenski period od momenta prijave slučaja nestalog deteta koje zadovoljava kriterijume za objavu Alerta i momenta aktiviranja Alerta ne sme da bude duži od sat vremena. Alert traje maksimum 24 sata, s tim što se na svakih 6 sati revidira odluka da li Alert treba ugasiti pre isteka 24 sata.

Da ne bude kasno.

#uticem #amberalertsrbija​

Izradu ovog veb sajta podržao je američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ. Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Fondacije Tijana Jurić i ne predstavlja nužno stavove USAID-a,Vlade SAD-a ili BOŠ-a.

amber-logotipi
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem email adrese [email protected]

Copyright amberalert.rs 2022