amber-logo

Statistika Amber Alerta za 2022. (SAD)

Od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. u SAD izdato je 181 AMBER upozorenje koje uključuje 227 dece. Od 181 AMBER upozorenja izdatih u ovom vremenskom periodu, 180 slučajeva je rezultiralo povratkom deteta na sigurno. Do 10. marta 2023. kada statistika za ovaj izveštaj finalizirana za AMBER upozorenja izdata tokom 2022. godine, jedno dete se još uvek vodi kao aktivno nestalo, a četvoro dece je pronađeno mrtvo.

U šest slučajeva kasnije je utvrđeno da su prevara, a za drugih šest da su neosnovani. Za slučajeve za koje je utvrđeno da nisu lažni ili neosnovani, bilo je 98 porodičnih otmica, 59 neporodičnih otmica, sedmoro dece je pobeglo od kuće ili iz ustanove, i pet izgubljene, povređene ili na drugi način nestale dece.

NCMEC (Nacionalni Centar za nestalu i zlostavljanu decu) operativna podrška za AMBER upozorenja

NCMEC ima zadatak da pruži podršku AMBER Alert objavama objavljenim od strane Ministarstva pravde. Ovo uključuje širenje AMBER upozorenja kada se aktiviraju i naknadno prikupljanje podataka o nestanku i pronalasku deteta, kao i izveštavanje o slučajevima. NCMEC ne određuje da li treba aktivirati AMBER Alert, i sve radnje koje preduzima NCMEC  sprovedene su uz dozvolu organa za sprovođenje zakona.

Sekundarna distribucija AMBER upozorenja

Kada se aktivira AMBER Alert, NCMEC će rasporediti informacije na AMBER sekundarnu mrežu širenja upozorenja (AMBER Alert Secondary Distribution network) uz dozvolu AMBER Alert koordinatora. Ova mreža pojačava širenje AMBER Alert upozorenja koristeći tehnologiju koja se stalno razvija. NCMEC pozivni centar blisko sarađuje sa svakim AMBER Koordinatorom upozorenja. Kao deo ove procedure, NCMEC takođe objavljuje aktivna AA upozorenja na nacionalnim nalozima društvenih mreža za AMBER Alert, kao i na https://vvv.missingkids.org/gethelpnov/amber , tako da javnost može lako da pristupi celom upozorenju.

Tim Adam

Tim Adam je program NCMEC-a koji pruža odgovor na licu mesta osobi koja je prijavila nestanak i sistem podrške za tehničku pomoć lokalnoj policiji, kao i podršku porodicama nestale i seksualno eksploatisane dece. Tim Adam dobio je ime u znak sećanja na 6-godišnjeg Adama Volša, otetog i ubijenog sina suosnivača NCMEC-a Džona i Reve Volš. U 2022. godini, konsultanti tima Adam bili su raspoređeni da pomognu u 10 slučajeva AMBER Alerta koji uključuju 12 dece.

Statistika otmičara u AMBER slučajevima upozorenja

U 2022. identifikovano je 180 otmičara koji su umešani u 151 slučaj AMBER Alert-a.

Većina otmičara su bili muškarci – 61%  (n=110), a 34% (n=62) otmičara je bilo je ženskog pola. Pol za četiri procenta (n=8) otmičara bio je nepoznat.

Odnos otmičara sa detetom

Slučaj AMBER Alert može uključivati više otmičara; stoga broj otmičara može premašiti broj predmeta. Različiti otmičati uključeni u slučaj AMBER Alerta mogu imati drugačije odnose sa otetim detetom. Na primer, majka koja otme svoje dete može da koristi svog novog partnera kao saučesnika. Dakle, i on može biti naveden i kao otmičar. Tako je u 51 slučaj otmičar bio otac, u 35 slučajeva, otmicu je izvršila majka. Nepoznata osoba je u 37 slučajeva bila otmičar.

Vreme između aktivacije i pronalaska deteta

U 2022. godini, 73 odsto dece (n=16) se uspešno oporavilo u roku od tri sata od oglašavanja AMBER upozorenja.

Petogodišnji pregled

Tokom 2018. godine oglašen je 161 Amber Alert, za nestanak 203 dece.

Tokom 2019. godine oglašen je 145 Amber Alerta, za nestanak 180 dece.

Tokom 2020. godine oglašeno je 200 Amber Alerta, za nestanak 260 dece.

Tokomm 2021. godine oglašeno je 254 Amber Alerta, za nestanak 320 dece.

Tokom 2022. godine oglašen je 181 Amber Alert, za nestanak 227 dece.

Podnaslovi

Da ne bude kasno.

#uticem #amberalertsrbija​

Izradu ovog veb sajta podržao je američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ. Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Fondacije Tijana Jurić i ne predstavlja nužno stavove USAID-a,Vlade SAD-a ili BOŠ-a.

amber-logotipi
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem email adrese [email protected]